jQuery Corner plugin

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 30 tháng 11, 2009 | Comments

Corner plugin giúp bo tròn các thẻ HTML mà không cần dùng đến ảnh background. Plugin cung cấp cho bạn rất nhiều lựa chọn về bo góc.

Cách sử dụng

Trước tiên, bạn cần download jQueryCorner plugin. Sau đó thêm vào trong thẻ <head> của trang web:

<!-- Thư viện jQuery -->
<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<!-- jQuery Lazy Load -->
<script type="text/javascript" src="js/jquery.corner.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $("div#demo").corner(); // Đoạn code này sẽ bo tròn thẻ div có id là demo
</script>

Tùy biến

Bạn có thể xem thêm các cách tùy biến trên trang chủ của corner plugin. Ví dụ:

$("div#demo1").corner("bevel"); // Đoạn code này sẽ bo tròn theo kiểu Bevel
$("div#demo2").corner("notch"); // Đoạn code này sẽ bo tròn theo kiểu Notch
$("div#demo3").corner("bite"); // Đoạn code này sẽ bo tròn theo kiểu Bite
$("div#demo4").corner("cool"); // Đoạn code này sẽ bo tròn theo kiểu Cool

Bạn có thích bài viết này?

Neo's picture

Neo

Nhìn mặt trời từ năm 1984 nhưng tới tận 2002 mới được thấy cái máy tính đầu tiên của mình. Đầu năm 2007 thì quyết định theo cái nghề cao quý là thiết kế web Big Grin. Hiện mình đang sống tại Hà Nội. Sở thích: làm website và giúp đỡ mọi người phát triển website theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Trang chủ - Twitter