bxSlider: jQuery Content Slider & Ticker

Đăng bởi supernovice trong mục Hướng dẫn vào 01 tháng 4, 2010 | Comments

bxSlider giúp bạn dễ dàng thể hiện nội dung tin/ bài viết theo 3 cách khác nhau (Slide , Fade , Ticker)

Cách sử dụng plugin này khá đơn giản chỉ cần thực hiện trong vài phút. Việc cấu hình một số tham số như tốc độ , tự động chạy ( có / không ), hướng chạy ( trái / phải ) sẽ giúp tùy biến màn hình hiển thị dễ dàng hơn

Cách sử dụng

Đầu tiên bạn cần có jQuerybxSlider sau đó chèn chúng vào thẻ <head> :

<script src="js/jquery.js"></script>	<script type="text/javascript" src="js/jquery.bxSlider.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
    	$('#any_element').bxSlider(); 
    });
</script>

Trong đó #any_element là id của element chưa các nội dung sẽ slide.

Để tìm hiểu kĩ hơn vể cấu hình các tham số , quy định viết mã HTML bạn có thể vào đây và trang demo sẽ giới thiệu từng trường hợp cho các bạn.

Bạn có thích bài viết này?

supernovice's picture

supernovice

Phạm Văn Du - Web developer , SEO Guru tại Bình Dương

Trang chủ - Twitter