Menu kiểu ngăn xếp với jStackMenu

Đăng bởi supernovice trong mục Hướng dẫn vào 06 tháng 5, 2010 | Comments

jStackMenu là widget của jQuery UI giúp chúng ta dễ dàng lấy ra phần tử (element) con của các phần tử cha ( vd : <li> trong <ul> ) để tạo nên một stack menu tuyệt đẹp

Menu được mở ra với hiệu ứng chuyển động mềm mại và dễ dàng điều khiển:

 • Khi nào đóng, mở
 • Hướng mở cho menu
 • Kích cỡ đường vòng cung
 • Thời gian để mở

jStackMenu sử dụng CSS transforms (-moz-transform) để tạo đường vòng cung vì thế các trình duyệt không hỗ trợ (IE) sẽ chỉ thấy menu mở ra theo một đường thẳng

Cách sử dụng :

Trước tiên bạn cần download các phần:

 1. jQuery 1.3.2
 2. jQuery UI 1.7.2
 3. Zachary Johnson’s jQuery CSS Transform
 4. Zachary Johnson’s jQuery Animate CSS Rotate Scale
 5. jStackmenu

Thêm vào phần header của file HTML

<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-ui.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-css-transform.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-animate-css-rotate-scale.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jstackmenu.js"></script>
<script>
jQuery( document ).ready( function( ){
var stack = jQuery( '#stack ul' ).stackmenu( );
	jQuery( '#stack .trigger' ).click( function( ){
		stack.stackmenu( 'toggle' );
	} );
} );
</script>

Mã HTML sử dụng trong phần body

<div id="stack"> 
<div class="trigger">
	<img src="images/heart-64x64.png" alt="share">
</div> 
<ul>  
<li><a href="http://twitter.com/"><span class="title">Twitter</span><img src="images/twitter-32x32.png" alt="Twitter"></a></li>
<li><a href="http://twitter.com/"><span class="title">Twitter</span><img src="images/twitter-32x32.png" alt="Twitter"></a></li>  
<li><a href="http://twitter.com/"><span class="title">Twitter</span><img src="images/twitter-32x32.png" alt="Twitter"></a></li>  
<li><a href="http://twitter.com/"><span class="title">Twitter</span><img src="images/twitter-32x32.png" alt="Twitter"></a></li>  
<li><a href="http://twitter.com/"><span class="title">Twitter</span><img src="images/twitter-32x32.png" alt="Twitter"></a></li> 
</ul>
</div>

Ngoài ra jStackMenu còn có nhiều tùy chọn, phương thức & sự kiện khác nhau cho bạn chọn , các bạn có thể vào đây để xem chi tiết hơn

Bạn có thích bài viết này?

supernovice's picture

supernovice

Phạm Văn Du - Web developer , SEO Guru tại Bình Dương

Trang chủ - Twitter