10 bài hướng dẫn photoshop hay nhất tháng 7

Đăng bởi Neo trong mục Tổng hợp vào 02 tháng 8, 2008 | Comments

10 bài hướng dẫn photoshop hay nhất tháng 7

Mobile Phone Tutorial | Xem chi tiết

Glowing Surreal Planet | Xem chi tiết

Feed Your iPhone Wallpaper | Xem chi tiết

Stunning 3D Effect | Xem chi tiết

Dark Knight Wallpaper | Xem chi tiết

Sin City Style Poster | Xem chi tiết

Crazy Cool Vectors (Illustrator and Photoshop) | Xem chi tiết

Hell 3D Text Effect | Xem chi tiết

Album Cover | Xem chi tiết

Custom Hang Tag | Xem chi tiết

Bạn có thích bài viết này?

Neo's picture

Neo

Nhìn mặt trời từ năm 1984 nhưng tới tận 2002 mới được thấy cái máy tính đầu tiên của mình. Đầu năm 2007 thì quyết định theo cái nghề cao quý là thiết kế web Big Grin. Hiện mình đang sống tại Hà Nội. Sở thích: làm website và giúp đỡ mọi người phát triển website theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Trang chủ - Twitter