canvasXpress - Thư viện đồ thị sử dụng html5 canvas

Đăng bởi Neo trong mục Miễn phí vào 11 tháng 9, 2010 | Comments

canvasXpress là một thư viện đồ thị (javascript) miễn phí dựa trên thẻ <canvas> của html5.

canvasXpress hỗ trợ rất nhiều loại biểu đồ như: bar, line, dotplots, area, stacked, heatmaps, 2D-3D scatter, pie charts....

Đồ thị xuất ra dưới dạng tương tác, bạn có thể di chuột qua để biết giá trị. Bạn cũng có thể tùy biến hiển thị của đồ thị như màu sắc, chữ viết, ẩn/hiện các phần tử...

canvasXpress hoạt động trên hầu hết các trình duyệt hiện nay. Với IE6, bạn cần có thêm thư viện ExplorerCanvas. Các phiên bản cũ hơn (Firefox 1.5, Opera 9, Safari 3.x, Chrome 1.0...) cũng cần có thêm các thư viện javascript canvas-texttypeface.js để hỗ trợ hiển thị các ký tự.

Bạn có thể xem cách sử dụng chi tiết tại canvasXpress documentation

Bạn có thích bài viết này?

Neo's picture

Neo

Nhìn mặt trời từ năm 1984 nhưng tới tận 2002 mới được thấy cái máy tính đầu tiên của mình. Đầu năm 2007 thì quyết định theo cái nghề cao quý là thiết kế web Big Grin. Hiện mình đang sống tại Hà Nội. Sở thích: làm website và giúp đỡ mọi người phát triển website theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Trang chủ - Twitter