Tùy biến thanh scroll với jQuery

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 18 tháng 8, 2010 | Comments

Malihu, admin website manos.malihu.gr giới thiệu tới các bạn đoạn mã jQuery giúp tùy biến thanh scrollbar của trình duyệt. Bạn có thể tạo thanh scrollbar của riêng mình và vẫn có thể hỗ trợ cuộn chuột.

Ngoài jQuery, tác giả sử dụng jQuery UIBrandon Aaron jquery mousewheel plugin (giúp xử lý việc cuộn chuột). Bạn có thể dễ dàng tùy biến và thiết kế lại thanh scrollbar bằng CSS

Cách sử dụng

Trước tiên bạn cần tải về jQuery 1.4,jQuery UI 1.8Brandon Aaron jquery mousewheel plugin, sau đó thêm vào phần header của trang web

<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<script src="js/jquery-ui.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.mousewheel.min.js"></script>

Mã CSS và HTML như sau

#outer_container{margin:60px; width:260px; padding:0 10px; border-top:1px solid #666; border-bottom:1px solid #666;}
#customScrollBox{position:relative; height:600px; overflow:hidden;}
#customScrollBox .container{position:relative; width:240px; top:0; float:left;}
#customScrollBox .content{clear:both;}
#customScrollBox .content p{padding:10px 5px; margin:10px 0; color:#fff; font-family:Verdana, Geneva, sans-serif; font-size:13px;}
#customScrollBox img{border:5px solid #fff;}
#dragger_container{position:relative; width:0px; height:580px; float:left; margin:10px 0 0 10px; border-left:1px solid #000; border-right:1px solid #555;}
#dragger{position:absolute; width:9px; height:40px; background:#999; margin-left:-5px; text-align:center; line-height:40px; color:#666; overflow:hidden; border-left:1px solid #ccc; border-right:1px solid #555;}
<div id="outer_container">
 <div id="customScrollBox">
  <div class="container">
   <div class="content"> 
   	Nội dung bài viết ở đây
   </div>
  </div>
  <div id="dragger_container">
  <div id="dragger">&#9618;</div>
  </div>
 </div>
</div>

Và toàn bộ mã javascript để xử lý như sau:

$(window).load(function() {
visibleHeight=$('#customScrollBox').height();
if($('#customScrollBox .container').height()>visibleHeight){
totalContent=$('#customScrollBox .content').height();
minDraggerHeight=$('#dragger').height();
draggerContainerHeight=$('#dragger_container').height();
adjDraggerHeight=totalContent-((totalContent-visibleHeight)*1.3); //adjust dragger height analogous to content
if(adjDraggerHeight>minDraggerHeight){ //minimum dragger height
	$('#dragger').css('height',adjDraggerHeight+'px');
	$('#dragger').css('line-height',adjDraggerHeight+'px');
} else {
	$('#dragger').css('height',minDraggerHeight+'px');
	$('#dragger').css('line-height',minDraggerHeight+'px');
}
if(adjDraggerHeight<$('#dragger_container').height()){
		$('#dragger').css('top',mouseCoord);
		Scroll();
	} else {
		$('#dragger').css('top',$('#dragger_container').height()-$('#dragger').height());
		Scroll();
	}
});
//mousewheel
$(function($) {
	$('#customScrollBox').bind('mousewheel', function(event, delta) {
		vel = Math.abs(delta*10);
		$('#dragger').css('top', $('#dragger').position().top-(delta*vel));
		Scroll();
		if($('#dragger').position().top<0){
			$('#dragger').css('top', 0);
			$('#customScrollBox .container').stop();
			Scroll();
		}
		if($('#dragger').position().top>$('#dragger_container').height()-$('#dragger').height()){
			$('#dragger').css('top', $('#dragger_container').height()-$('#dragger').height());
			$('#customScrollBox .container').stop();
			Scroll();
		}
		return false;
	});
});
function Scroll(){
	var scrollAmount=(totalContent-(visibleHeight/bottomSpace))/(draggerContainerHeight-draggerHeight);
	var draggerY=$('#dragger').position().top;
	targY=-draggerY*scrollAmount;
	var thePos=$('#customScrollBox .container').position().top-targY;
	$('#customScrollBox .container').css('top',$('#customScrollBox .container').position().top-thePos+'px'); //no easing
}
$("#dragger").mouseup(function(){
	DraggerOut();
}).mousedown(function(){
	DraggerOver();
});
function DraggerOver(){
	$('#dragger').css('background-color', '#ccc');
	$('#dragger').css('color', '#666');
	$('#dragger').css('border-left-color', '#fff');
	$('#dragger').css('border-right-color', '#555');
}
function DraggerOut(){
	$('#dragger').css('background-color', '#999');
	$('#dragger').css('color', '#666');
	$('#dragger').css('border-left-color', '#ccc');
	$('#dragger').css('border-right-color', '#555');
}
} else {
	$('#dragger').css('display','none');
	$('#dragger_container').css('display','none');
}
});

Nếu bạn ngại phải đọc & hiểu thì có thể tải về file demo của tác giả và chỉnh sửa lại theo ý của mình.

Bạn có thích bài viết này?

Neo's picture

Neo

Nhìn mặt trời từ năm 1984 nhưng tới tận 2002 mới được thấy cái máy tính đầu tiên của mình. Đầu năm 2007 thì quyết định theo cái nghề cao quý là thiết kế web Big Grin. Hiện mình đang sống tại Hà Nội. Sở thích: làm website và giúp đỡ mọi người phát triển website theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Trang chủ - Twitter