55 bức ảnh vượt ngoài giới hạn

Đăng bởi Neo trong mục Tổng hợp vào 17 tháng 11, 2009 | Comments

Bộ sưu tập 55 bức ảnh vượt ngoài giới hạn (Out of bounds photo) thể hiện tính sáng tạo, trí tưởng tượng tuyệt vời của các nhà thiết kế.

Train - LikwitSnake

Out of bounds photos

DUC Crossing - Charlie

Out of bounds photos

Kids Out Of Bound - Lorenzo Pasqualis

Out of bounds photos

Barco - Jacilopesdossantos

Out of bounds photos

Guy - Gali

Out of bounds photos

The final frame - just.K

Out of bounds photos

Reaching out to my friends By Jeff Engelhardt

Out of bounds photos

Firework OOB

Out of bounds photos

Where's he going? - bftcc

Out of bounds photos

Wheeeeeeeeeeee! - ru-blossom

Out of bounds photos

The lady loves chocolates - Lucky Del

Out of bounds photos

The flock - Micah A. Ponce

Out of bounds photos

The Escape - Shiggedyswa

Out of bounds photos

The Boss - Firenzesca

Out of bounds photos

Surfing folly OOB - Micah A. Ponce

Out of bounds photos

Stop thief! - Micah A. Ponce

Out of bounds photos

Scorpion, Koh Chang – Thailand - Mike LaPalme

Out of bounds photos

Perhaps you should try this instead… - JumpinJack

Out of bounds photos

Out Of Bounds - Chiselgrind

Out of bounds photos

Snail - TiredTom

Out of bounds photos

O Brother Where Art Thou? - Micah A. Ponce

Out of bounds photos

Um dia no park - Artes No Photoshop

Out of bounds photos

Bigfoot oob - Serrator

Out of bounds photos

Delfiner - Moccadonna

Out of bounds photos

klaus-og-den-røde-sodavand - Moccadonna

Out of bounds photos

REALISMO - ARTES

Out of bounds photos

Fair Fun - Micah A. Ponce

Out of bounds photos

Ain't Lion - Micah A. Ponce

Out of bounds photos

Your Timing Out - eddie gunn

Out of bounds photos

Itsy Bitsy - Micah A. Ponce

Out of bounds photos

Yaoworat Road, Bangkok - Mike LaPalme

Out of bounds photos

Welcome to the Great Wall of China - edhelien

Out of bounds photos

Reaching out of Bounds - Xverzo

Out of bounds photos

Put Me in the Picture - pennyeast

Out of bounds photos

Sisters for DP Review - Andre W

Out of bounds photos

Out of bounds photos

Margaret Harkerville - Andre W

Out of bounds photos

My first - kallerhult

Out of bounds photos

SWIMMMING AT KEI MOUTH - Andre W

Out of bounds photos

Chiiron - Chiiron

Out of bounds photos

Amatola Waterfall - Andre W

Out of bounds photos

Hold No Boundaries - chocolatepuppy

Out of bounds photos

Margaret Outeniqua Road - Andre W

Out of bounds photos

Izak & Irene Fish River Canyon - Andre W

Out of bounds photos

Dino Fun - Serrator

Out of bounds photos

Horsedrive - Andre W

Out of bounds photos

Fish - Sahfofa

Out of bounds photos

Ready for Launch Sir - dela7

Out of bounds photos

Handing back to Mum By Ru-blossom

Out of bounds photos

Interactive - MarkSheinin

Out of bounds photos

Maria Chiara By Il_Madmax

Out of bounds photos

La Fragua de Vulcano - Agustin C. Barranco

Out of bounds photos

To the Spitfires - PG63

Out of bounds photos

Reaching - Kizotina

Out of bounds photos

Swing - sillycelly

Out of bounds photos

Bạn có thích bài viết này?

Neo's picture

Neo

Nhìn mặt trời từ năm 1984 nhưng tới tận 2002 mới được thấy cái máy tính đầu tiên của mình. Đầu năm 2007 thì quyết định theo cái nghề cao quý là thiết kế web Big Grin. Hiện mình đang sống tại Hà Nội. Sở thích: làm website và giúp đỡ mọi người phát triển website theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Trang chủ - Twitter