Tìm hiểu về thuộc tính border của CSS2

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 19 tháng 1, 2010 | Comments

Các tính chất riêng của border trong CSS2 và cách sử dụng đúng.

Tổng quát

3 thuộc tính border cần nắm rõ đó là:

  • border-style: Kiểu border sẽ hiển thị
  • border-width: Độ rộng border
  • border-color: Màu border

Cách sử dụng đơn giản

border-style được dùng để khai báo kiểu border

border-style: Value;

Value có thể nhận một trong các giá trị sau::non, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset

Ví dụ:

border-style: none -> Không có border

 

border-style: dotted -> Border dạng chấm

 

border-style: dashed -> Border dạng gạch nối

 

border-style: solid -> Border liền

 

border-style: double -> Border đôi, có độ rộng bằng giá trị border-width

 

border-style: groove -> Border 3D, hiệu ứng này phụ thuộc vào giá trị màu của border

 

border-style: ridge -> Border 3D nổi, và cũng phụ thuộc vào giá trị màu border

 

border-style: inset

 

border-style: outset

border-width được dùng để khai báo độ rộng border, bạn có thể dùng 1 trong 2 cách sau:

border-width:5px; /* độ rộng border sẽ được tính theo pixels.*/
border-width:medium; /* độ rộng sẽ nhận 1 trong 3 giá trị:  thin, medium và thick. */

Tương tự như background-color, border-color có các kiểu khai báo:

border-color:red;	/* Dùng theo tên màu */
border-color:#98bf21; 	/* Dùng theo giá trị màu trong hệ thập lục phân */
border-color: rgb(255,0,0) /* Dùng theo chế độ RGB */

Cách sử dụng border cho từng bên riêng rẽ

Mặc định border xuất hiện xung quanh thẻ div, để đặt border cho từng phần riêng, ta dùng như sau:

border-top-style:dotted;
border-right-style:solid;
border-bottom-style:dotted;
border-left-style:solid;

Hoặc dùng cách viết ngắn (trên - phải - dưới - trái):

border-style:dotted solid double dashed; /* border trên kiểu chấm, border bên phải kiểu liền, border dưới kiểu đôi, border trái kiểu gạch nối */
border-style:dotted solid dashed; /* border trên kiểu chấm, border 2 bên phải và trái kiểu liền, border dưới kiểu gạch nối */
border-style:dotted solid; /* border trên và dưới kiểu chấm, border 2 bên phải và trái kiểu liền */
border-style:solid 	/* Cả 4 đường border đều liền */

Cách sử dụng ngắn

Thông thường chúng ta sử dụng border với một kiểu cho tất cả các đường biên, cách sử dụng ngắn như sau

border:5px solid red;

Bạn có thích bài viết này?

Neo's picture

Neo

Nhìn mặt trời từ năm 1984 nhưng tới tận 2002 mới được thấy cái máy tính đầu tiên của mình. Đầu năm 2007 thì quyết định theo cái nghề cao quý là thiết kế web Big Grin. Hiện mình đang sống tại Hà Nội. Sở thích: làm website và giúp đỡ mọi người phát triển website theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Trang chủ - Twitter