SimpleModal Contact Form - Tạo box liên hệ cho wordpress

Đăng bởi PhamKy trong mục Hướng dẫn vào 21 tháng 5, 2010 | Comments

SimpleModal Contact Form (SMCF) là một plugin giúp bạn tạo hộp liên hệ hiển thị trên blog wordpress sử dụng jquery! Sử dụng plugin này sẽ tiết kiệm diện tích trang của bạn và làm cho blog của bạn thêm phần "Pro"!

Để cài đặt plugin bạn cần có bản jQuery 1.2 hoặc cao hơn

Các bước cài đặt:

  • GIải nén SMCF vừa down về rồi up lên thư mục "plugins" của blog bạn (/wp-content/plugins/).
  • Kích hoạt plugin (WordPress Admin > Plugins > Bấm "Activate" ở plugin "SimpleModal Contact Form (SMCF)")
  • Thiết lập các tùy chọn ở trang cài đặt của plugin SMCF (Admin Dashboard > Settings > SimpleModal Contact Form)
  • Kích hoạt SMCF trên site của bạn bằng cách chèn một liên kết HTML vào vị trí mong muốn!

Các lựa chọn để kích hoạt SMCF trên site của bạn:

   a, Thêm một "smcf-link" vào link của trang liên hệ có sẵn:

<a href="/contact" class="smcf-link">Contact</a>

   b, Chèn function "smcf()" vào file của theme bạn đang sử dụng (Ví dụ sidebar.php). Chèn đoạn code dưới:

<?php if (function_exists('smcf')) : ?>
	<?php smcf(); ?>
<?php endif; ?>

   c, Nếu bạn muốn đưa liên kết hiển thị hộp liên hệ lên ngang hàng với thanh menu (wp_page_menu()) hoặc thanh page (wp_list_pages()) bạn hãy điền tên liên kết (Ví dụ: Liên hệ) vào phần "Contact Link Title" ở trang cài đặt SMCF sau đó SMCF sẽ tự động chèn liên kết "Liên hệ" vào thanh menu hoặc thanh page cho bạn!

Sau đây là một số hình ảnh của plugin:

simplemodal-contact-form-smcf

Hiển thị của hộp liên hệ

simplemodal-contact-form-smcf

Thông báo sẽ hiện ra khi bạn không điền tên, email hoặc nội dung để liên hệ

simplemodal-contact-form-smcf

Loading trong khi chờ đợi thư được gửi đi.

simplemodal-contact-form-smcf

Thông báo thư được gửi đi thành công.

Trang chủ của plugin: SimpleModal Contact Form

Bạn có thích bài viết này?

PhamKy's picture

PhamKy

My name is PhamKy! I'm a designer and blogger. I'm 16 years old and I live in Danang city. My favorite graphic software is Adobe Photoshop!