Bo tròn ảnh với CSS3 và jQuery

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 05 tháng 7, 2010 | Comments

Một vấn đề với thuộc tính border-radius là Firefox không hiển thị đúng khung tròn ở trên ảnh. Có một cách là sử dụng thẻ span bao quanh thẻ img và sử dụng thuộc tính background-image.

Mục tiêu

Mục tiêu là có thể tạo được ảnh như hình bên dưới

mục tiêu

Vấn đề

Các trình duyệt đều không hỗ trợ việc hiển thị mềm và mượt như mục tiêu đưa ra. Webkit hiển thị khung tròn nhưng không hỗ trợ khối đổ bóng, còn firefox thì khung bo tròn không hiển thị.

Vấn đề

Thủ thuật CSS

Bạn có thể xử lý vấn đề trên rất đơn giản: bo tròn 1 thẻ span bên ngoài thẻ image. Đặt ảnh là hình nền của span, sau đó ẩn ảnh đi (có thể dùng opacity: 0 hoặc display: none). Tác giả dùng opacity: 0 vì lý do bạn vẫn có thể copy hoặc lưu ảnh lại.

thủ thuật css

Sử dụng jQuery

Mã sau khi jQuery xử lý

Chúng ta sẽ sử dụng jQuery để tự động thêm thẻ span. Đoạn mã dưới sẽ tự động tìm tất cả các phần tử có class .rounded và thêm thẻ span ra bên ngoài. Sau đó sẽ thêm thuộc tính background, width, height và đặt opacity: 0 cho ảnh gốc.

$(document).ready(function(){
 $(".rounded").load(function() {
  $(this).wrap(function(){
   return '<span class="' + $(this).attr('class') + '" style="background:url(' + $(this).attr('src') + ') no-repeat center center; width: ' + $(this).width() + 'px; height: ' + $(this).height() + 'px;" />';
  });
  $(this).css("opacity","0");
 });
});

Mã CSS3

.rounded {
	display: inline-block;
	border: solid 1px #000;
	overflow: hidden;
	-webkit-border-radius: 10px;
	-moz-border-radius: 10px;
	border-radius: 10px;
	-webkit-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, .4);
	-moz-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, .4);
	box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, .4);
}

Đoạn mã trên hoạt động với tất cả các kích thước ảnh, không có yêu cầu đặc biệt khác & bạn có thể sử dụng kèm với các mã CSS khác.

Bạn có thể sử dụng để làm avatar trong phần bình luận hoặc bất cứ phần nào khác (có thể đợt tới mình sẽ áp dụng vào ntuts)

ví dụ

Chi tiết bài tiếng anh tại webdesignerwall

Bạn có thích bài viết này?

Neo's picture

Neo

Nhìn mặt trời từ năm 1984 nhưng tới tận 2002 mới được thấy cái máy tính đầu tiên của mình. Đầu năm 2007 thì quyết định theo cái nghề cao quý là thiết kế web Big Grin. Hiện mình đang sống tại Hà Nội. Sở thích: làm website và giúp đỡ mọi người phát triển website theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Trang chủ - Twitter