Gỡ bỏ các ảnh bị lỗi với jQuery và Mootools

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 25 tháng 10, 2009 | Comments

Ảnh bị lỗi làm cho website của bạn thiếu chuyên nghiệp và bạn nên sửa ngay. Tất nhiên khi số lượng bài viết quá lớn, bạn sẽ không thể quản lý hết các trường hợp. Tuy nhiên với sự kiện onerror của javascript bạn sẽ không còn phải lo tới vấn đề này nữa. Sự kiện (event) này được gọi ra khi có lỗi không tìm thấy ảnh (404).

Dưới đây bạn sẽ biết được cách gỡ bỏ các ảnh bị lỗi với jQuery và Mootools.

Với jQUery:

$('img').error(function() {
	$(this).remove();
});

Với Mootools:

$$('img').addEvent('error',function() {
	this.dispose();
});

jQuery sẽ gỡ bỏ ảnh bị lỗi với jQuery.remove() và với Mootools sẽ là: Element.dispose()

Bạn có thích bài viết này?

Neo's picture

Neo

Nhìn mặt trời từ năm 1984 nhưng tới tận 2002 mới được thấy cái máy tính đầu tiên của mình. Đầu năm 2007 thì quyết định theo cái nghề cao quý là thiết kế web Big Grin. Hiện mình đang sống tại Hà Nội. Sở thích: làm website và giúp đỡ mọi người phát triển website theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Trang chủ - Twitter