Dùng mootools thay đổi vị trí 2 elements

Đăng bởi Neo trong mục Hướng dẫn vào 26 tháng 6, 2009 | Comments

Trong bài này bạn sẽ biết cách bổ sung hàm vào mootool (1.2) và sử dụng hàm đó

Bổ sung hàm vào mootools:

Element.implement({
	swap: function(other,speed) {
		
		//Lấy vị trí
		position1 = this.getCoordinates();
		position2 = other.getCoordinates();
		
		//Vị trí của element 1
		this.setStyles({
			top: position1.top + 'px',
			left: position1.left + 'px',
			position: 'absolute'
		});
		
		//Vị trí của element 2
		other.setStyles({
			top: position2.top + 'px',
			left: position2.left + 'px',
			position: 'absolute'
		});
		
		//Hiệu ứng chuyển vị trí (chuyển style)
		//fx
		var myFx = new Fx.Morph(this,{
			duration: speed
		}).start({
			'top': position2.top + 'px',
			'left': position2.left + 'px'
		});
		
		//fx
		var myFx2 = new Fx.Morph(other,{
			duration: speed
		}).start({
			'top': position1.top + 'px',
			'left': position1.left + 'px'
		});
	}
});

Sử dụng:

window.addEvent('domready', function() {
	//Chuyển vị trí của element khi nút 'swap' được click
	$('swap').addEvent('click',function(e) {
		$('element1').swap($('element2'),300);
	});
});

Bạn có thể click liên tục vào ví dụ và sẽ thấy 2 elements nhập làm 1 luôn. Tại sao?

Bạn có thích bài viết này?

Neo's picture

Neo

Nhìn mặt trời từ năm 1984 nhưng tới tận 2002 mới được thấy cái máy tính đầu tiên của mình. Đầu năm 2007 thì quyết định theo cái nghề cao quý là thiết kế web Big Grin. Hiện mình đang sống tại Hà Nội. Sở thích: làm website và giúp đỡ mọi người phát triển website theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Trang chủ - Twitter